بایگانی/آرشیو برچسب ها : چشم پوشی

زشتی عیب جویی در زندگی خانوادگی

يکي از عوامل تزلزل خانواده، عيب جويی همسران نسبت به هم است. در قرآن به اين مسئله اشاره دارد که زن و مرد همانند لباس هم هستند. همسران نمونه، با لباس محبتی که بر جسم و جان هم می‌پوشانند، کاستی‌های يکديگر را از ديد ديگران مستور می‌دارند. بیشتر بخوانید »