بایگانی/آرشیو برچسب ها : خوراكی‌های سالم

هفته سی و ششم نوزادی

احتمالا در این دوره به دلیل بروز "اضطراب جدایی"، هر مقدار جدایی از كودک برای شما بسیار سخت و ناگوار است. اما احتمالا مسافرت یا این طرف و آن طرف رفتن به همراه كودک نیز دشوارتر خواهد بود. او به محیط اطراف و چهره‌های آشنا عادت كرده است بیشتر بخوانید »