بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنین در هفته سی‌ام بارداری

هفته سی‌ام بارداری

در هفته هفته سی‌ام بارداری ، اندازه كودک شما كمی بیشتر از 39.3 سانتی متر شده است و وزن او حدود 1350 گرم می باشد. مایع آمنیوتیک اطراف او اكنون حدود 700 گرم است اما با گذشت زمان كودك شما رشد كرده و حجم بیشتری از رحم را به خود اختصاص خواهد داد و در نتیجه بیشتر بخوانید »