بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنین در هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری

در هفته دوازدهم بارداری ، اندازه كودك شما به حدود 5 سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود 15 گرم وزن دارد. صورت او به صورت یك انسان كامل شباهت بیشتری دارد. چشمهایش كه در ابتدا در دو طرف صورت او شكل گرفته بودند، به یكدیگر نزدیكتر شده اند و بیشتر بخوانید »