بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنین در هفته بیستم بارداری

هفته بیستم بارداری

در هفته بیستم بارداری ، وزن كودک شما حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتیمتر (تقریبا اندازه یك كدوسبز كوچک) می باشد. دستها و پاهای او در موقعیت صحیح نسبت به یكدیگر و همچنین نسبت به كل بدن او قرار دارند. بیشتر بخوانید »