بایگانی/آرشیو برچسب ها : تعدیل خواسته ها

تعدیل خواسته ها از همسر

يکی از عوامل تحکيم خانواده، تعديل خواسته ها و نيازها است؛ البته تعديل به معنای تعطيل خواسته ها نيست. زن و مرد هر دو نيازهايی دارند و بايد در مقابل هم متعهد باشند نسبت به نيازهای هم توجه نمايند. کمک به همسر بیشتر بخوانید »