بایگانی/آرشیو برچسب ها : بی‌خوابی

هفته چهل و دوم نوزادی

ممكن است كودک شما بتواند با گرفتن دست شما راه برود؛ یا هنگامی كه می‌خواهید به او لباس بپوشانید با دست یا پا مانع شما شود. در این مرحله او ممكن است بتواند یک لیوان را در دست گرفته و بدون كمک شما از آن آب بنوشد یا یک وعده غذای كامل را بدون كمک شما بخورد؛ بیشتر بخوانید »