بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه‌غذایی

روزه‌دارانی که ‌سردرد می‌گیرند

برای این‌که بتوانید با این نوع سردردها که عمدتا در نتیجه گرسنگی یا تشنگی پدید می‌آیند مقابله کنید، باید کمی الگوی خورد و خوراک‌تان را تغییر دهید، به این صورت که حجم غذای‌تان را کم کنید و کمتر هله‌هوله‌های پُرکالری بخورید بیشتر بخوانید »