بایگانی/آرشیو برچسب ها : باورهای دينی

سست شدن باورهای دینی در محیط خانواده

بدون ترديد از مهم ترين عوامل پيوند پايدار، ازدواج موفق و زندگی آرام، همسويی بينش و باورهای دينی و پایبندی عملی زوجين به ارزش ها و فرايض عرشی است، بر همين اساس مردان و زنان خدا باور در آرزوی داشتن همسری مؤمن و نيک سيرت هستند. بیشتر بخوانید »