بایگانی/آرشیو برچسب ها : امام علی

مودت و رحمت در زندگی زناشویی

یکی از پایه های اساسی دین نیز محبت و دوستی است. جایگاه محبت در زندگی زناشویی، از دید آیات و روایات پنهان نمانده است در هیچ جای قرآن نمی بینیم که دو کلمه «مودّت» و «رحمت» با هم در ارتباط دو نفر به کار رفته باشد؛ مرگ در امر ازدواج. بیشتر بخوانید »