بایگانی/آرشیو برچسب ها : اسوه ها

سبک زندگی از منظر دین

در این نوشتار به تبیین سبک زندگی از منظر دین می‌پردازیم. یکی از مؤلفه‌های مهم سنجش یک دین، کارآمدی آن دین در مدیریت زندگی فرد و جامعه است و هر مکتب و نحله فکری در پی این است که خود را کارآمد نشان دهد. بیشتر بخوانید »