بایگانی/آرشیو برچسب ها : احترام متقابل

برخورد توأم با احترام

يکي از حقوق مشترکی که بين زن و مرد وجود دارد، احترام و تکريم يکديگر است. مرد و زن بايد هميشه احترام همسر خود را نگه دارند، خواه در محيط خانه و يا در مهمانی باشد. اين اساسی‌ترين نکته‌ای است که زن و مرد هر دو به رعايت آن موظف هستند. بیشتر بخوانید »