بایگانی/آرشیو برچسب ها : آداب غذايی

دلایل علمی تغذیه از منظر دین

«سزاوار است همين که خوان طعام را گستردند، بسم‌ الله بگويي و در سر خوان، مودب بنشيني به روش بندگان از جهت تواضع و فروتني براي پرودرگار خود و...»؛ از اين قبيل توصيه‌ها و آداب غذايي در آموزه‌هاي ديني و منابع روايي ما کم نيست. بیشتر بخوانید »