بایگانی/آرشیو برچسب ها : آب بازی کودک

هفته چهل و یکم نوزادی

در این سن كودک شما قادر است كه به راحتی بنشیند و حتی ممكن است با تكیه و كمک گرفتن از لوازم خانه چند قدم راه برود یا حتی برای چند لحظه بدون كمک گرفتن از شما یا وسایل اطراف واقعا راه رفته و یا در یک نقطه بایستد. بیشتر بخوانید »