سبک زندگی دلخواهتان را بسازید

تنظیم و ویرایش : سایت راه برتر

تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سبک زندگی ما نشان دهنده باورها، گرایشات، عادت ها، رفتارها و ارزش های ماست. یک سبک زندگی خاص می تواند ما را سرشار از لذت و شادی کند، سالم نگهمان دارد، و موفقیت بیشتری عایدمان کند. همچنین می تواند منجر به بیماری شود و ما را از انجام کارهایی که دوست داریم باز دارد.

خوشبختانه، این خود ما هستیم که می توانیم اعمال و رفتارهایی که خوشحال، سالم، و موفقمان می کند را انتخاب کنیم. این انتخاب ها هر روز پیش روی ماست.اما این انتخاب مبارزه ای برای ما ایجاد می کند. کنار گذاشتن سبک زندگی که به آن عادت کرده اید کار ساده ای نیست، حتی اگر آن عادات منفی و ناسالم برایتان غیرقابل تحمل شده باشد. برای رشد یک چیزی باید درون شما بمیرد و آن چیزی نیست جز عادات قدیمی، تصویر قدیمی شما از خودتان، طرز تفکر سابقتان و زندگی قبلتان.آدم ها می خواهند از نتایح و عواقب کارهای زشت خود دور بمانند نه از خود آن اعمال. خیلی ها دنبال تغییراتی هستند که آنقدر بزرگ است که واقعی شدن آن دور از ذهن است. خیلی ها هم سعی می کنند چندین عادت بد را یکجا ترک کنند که عملی نیست و عادات سابق خیلی زود برمی گردد.مثلاً اگر سعی کنید که به طور مداوم هر روز یک عمل و رفتار جدید را شروع کنید، مطمئناً تغییر منطقی و واقع‌بینانه ای نیست. تغییرات کوچکتر را اگر مداوم دنبال کنید به تغییرات بزرگ ختم می شوند. با یک رفتار جدید شروع کنید که می‌تواند یک رفتار عادی شما در زندگی شود. بعد نتایج ملموس آن تغییر را بررسی کنید.اگر سبک زندگیتان الان آن چیزی نیست که می خواهید، وقت بگذارید و عمیقاً درمورد سوالات زیر فکر کنید. بعد پاسخ های خود را در دفترچه ای بنویسید. اینکار به شما کمک میکند تصویری واضح از سبک زندگی ایدآل خودتان پیدا کنید. همچنین کمک میکند برای شروع سبک جدید زندگی خود طرح ریزی کنید.

سبک زندگی کنونی من چگونه است؟

باورهای من چطور این سبک زندگی را ایجاد کرده اند؟

سبک زندگی کنونی من چه مشکلاتی برایم در بر داشته است؟

اگر قرار است شیوه زندگی ایدآلی داشته باشم، چه تغییراتی باید در بخش های عمده زندگیم ایجاد شود؟

مثلاً به طور روزانه چه کارهای متفاوتی را باید انجام دهید؟ چه عاداتی را باید کنار بگذارید و چه عادات دی